Publicado en Documentación

Balance de actividades del curso 15/16 Ikasturteko jardueren balantzea

Aprovechamos el final del curso para contaros un primer balance provisional de lo que ha dado de sí la actividad del Ampa Zentzuz en este curso 15/16 y del que daremos cumplida cuenta en la Asamblea General que celebraremos el próximo mes de Octubre.

Participación:

El número de familias socias del Ampa Zentzuz es de 451, lo que supone aproximadamente el 80% de todas las familias del Aixerrota BHI

Se han realizado 11 reuniones mensuales del Ampa, con una participación media de 8 personas, siendo unas 14 las personas que han estado activas de una u otra forma a lo largo del curso. Además, la Asamblea General congregó a unas 40 personas.

También hemos participado en todas las reuniones del Consejo, Permanente y diversas Comisiones que han tenido lugar a lo largo del curso, y que han sido 10, manteniendo una relación de permanente y fluida colaboración con la dirección del centro.

Información y Comunicación:

A lo largo del curso, desde el Ampa hemos enviado 51 comunicaciones a todas las familias, sobre diferentes asuntos relacionados con el centro, convocatorias, lecturas interesantes, etc.

También hemos puesto en marcha por primera vez nuestra web en la que hemos publicado 27 artículos y que habéis visitado en casi 2.000 ocasiones, lo cual nos parece realmente importante.

Además hemos atendido todas las peticiones individuales de información, resolución de dudas, etc, que nos habéis planteado.

Proyecto Formativo:

Se han impartido 8 talleres (incluyendo la charla de la Asamblea General) lo que suponen 15 horas de formación, con una total de 96 participantes. Sin tener en cuenta la charla de la Asamblea, la media de participación por taller ha sido de 7 personas. Nos parece una pena que el aprovechamiento de estos talleres no sea mayor, pero estamos muy satisfechos por la alta valoración que nos trasladan quienes participan en ellos.

Proyecto Redes Sociales:

Se inició con un grupo de 35 personas que tuvo una actividad muy interesante durante dos meses, compartiéndose casi 200 comentarios. Sin embargo los meses siguientes no se pudo dar continuidad, por lo que repensaremos el proyecto para el próximo curso.

Economía:

A fecha de junio, los ingresos ascienden a algo más de 17.000€, casi 12.000€ provenientes de las cuotas de los socios, y el resto de subvenciones. Los gastos ascienden a unos 13.000€ y el remanente para el próximo curso será de casi 20.000€. Las cifras exactas y ya completas del curso las podréis ver en la Asamblea General de octubre.

En todo caso, el remanente disponible nos va a permitir para el curso que viene poner en marcha algunos programas que creemos serán muy beneficiosos para el conjunto de las familias y de los que os daremos cuenta al inicio de septiembre.

En conjunto hacemos una valoración positiva del curso ya que hemos podido atender las obligaciones ordinarias del Ampa y también impulsar iniciativas nuevas que esperamos poco a poco vayan dando sus frutos. Como área de mejora para el próximo curso nos hemos propuesto conseguir la implicación activa de algunas personas nuevas que nos permitan ir cubriendo adecuadamente la salida de quienes ya han terminado su etapa en Aixerrota.


Ikasturtearen amaiera aprobetxatu nahi dugu zuei 15/16  ikasturtean Zentzuz GEk egin dituen jardueren behin-behineko lehen balantzearen berri emateko; dena dela, urrian egingo dugun Batzar Nagusian horri buruzko datu zehatzagoak  emango dizkizuegu.

Partaidetza:

Zentzuz GEko familia kideen kopurua  451 da; horrek esan nahi du  gutxi gorabehera Aixerrota BHIko familia guztien % 80 direla.

GEk hileroko 11 bilera egin ditu; bilera horietan batez besteko partaidetza  8 pertsonakoa izan da; ikasturtean zehar era batera edo bestera aktibo egon diren pertsonak 14 bat izan dira. Hori ez ezik, Batzar Nagusian 40 pertsona inguru egon ziren.

Halaber, Kontseiluaren eta Iraunkorraren  bilera guztietan eta ikasturtean zehar Batzordeek egin dituzten beste bilera batzuetan parte hartu dugu (10 bilera izan dira) eta zuzendaritzarekiko erlazioa  etenik gabekoa eta ona izan da.

Informazioa eta komunikazioa:

Ikasturtean zehar GEk 51 komunikazio igorri dizkie familia guztiei. Komunikazio horiek era askotakoak izan dira, zentroarekin lotuta egon direnak, deialdiak, irakurgai interesgarriak, etab.

Aldi berean, lehenengoz gure weba jarri dugu abian  eta bertan 27  artikulu argitaratu ditugu; zuen ia 2.000 bisita jaso ditu eta gure ustez  hori benetan da garrantzitsua.

Hori ez ezik, planteatu dizkiguzuen eskaera indibidual  guztiak (informazio eskaerak, duden ebazpenak eta abar) erantzun ditugu.

Prestakuntza proiektua:

8 tailer eman dira (Batzar Nagusiko hitzaldia barne); horrek esan nahi du  15 orduko prestakuntza izan dela. Horietan  guztira 96 parte hartzaile egon dira.  Batzarreko hitzaldia aparte utzita, tailer horietan egon den batez besteko parte hartzea 7 pertsonakoa izan da. Uste dugu pena dela tailer horien  aprobetxamendua handiagoa ez izatea baina, aldi berean, erabat asetzen gaitu jakiteak parte hartzaileek horiekiko azaltzen duten balorazio altuak.

Sare sozialen proiektua:

35 pertsonako talde batekin hasi zen eta bi hiletan jarduera oso interesgarria garatu zuen; ia 200 iruzkin konpartitu ziren. Dena dela, ezinezkoa izan zen hurrengo hileetan jarraikortasunik ematea eta, ondorioz, datorren ikasturtean berriz planteatu eta pentsatuko dugu proiektua.

Ekonomia:

Ekainean sarrerak 17.000 € baino apur bat gehiago dira; ia 12.000 € bazkideen kuotetakoak dira eta, gainerakoa,  diru-laguntzak dira. Gastuak 13.000 €  izan dira eta hurrengo ikasturterako soberakina ia 20.000 € izango da. Ikasturteko zenbaki zehatzak eta osoak urriko Batzar Nagusian ezagutuko dituzue.

Hau guztia gorabehera datorren ikasturterako eskuragarri dagoen soberakinak aukera emango digu gure iritziz familia guztientzat oso onuragarriak izango diren programa batzuk abian jartzeko; horien berri irailaren hasieran emango dizuegu.

Oro har, ikasturtearen balorazio positiboa egiten dugu GEk dituen ohiko obligazioak bete ditugulako eta, aldi berean, gauza izan garelako ekimen berriak sustatzeko; ekimen horiek apurka-apurka emaitzak ematea  itxaroten dugu. Datorren ikasturterako hobetzeko arlo moduan pertsona berri batzuen inplikazio aktiboa lortu nahi dugu euren etapa Aixerrotan amaitu dutenen irteera egokian laguntzearen ondoreetarako.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s